Vergoedingen voor oorstukjes

30jul - door Frits Boulangé - 0 - Over

Vergoedingen voor oorstukjes Oorstukjes gelden in principe als aparte vergoedingspost (los van het hoortoestel). Oorstukjes worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Een toeslag voor het verzilveren of vergulden van oorstukjes in verband met allergie wordt eveneens vergoed door de zorgverzekeraar. Wel is dan een voorschrift nodig van een medisch specialist: kno-arts, audioloog of huisarts.

Voor vervanging van oorstukjes gelden de volgende vergoedingsvoorwaarden:
voor gebruikers jonger dan 16 jaar: het oorstukje mag pas 12 maanden na de verstrekking worden vervangen;
voor gebruikers van 16 jaar of ouder: het oorstukje mag pas 30 maanden na de verstrekking worden vervangen;
als een oorstukje niet meer adequaat is (bijvoorbeeld gebroken is of niet meer past), wordt vervanging binnen een kortere periode wel vergoed.

Er zijn verzekeraars die hier soepeler mee omgaan (vergoeding voor gebruikers ouder dan 16 jaar na 24 maanden of op speciaal verzoek van uw audioloog of kno-arts). Vraag dit na bij uw eigen verzekeraar.

De audicien regelt de vergoeding met uw zorgverzekeraar – op voorwaarde dat de audicien een contract met uw zorgverzekeraar heeft. Veel zorgverzekeraars hebben met de audiciens waarmee zij contracten aan zijn gegaan afspraken gemaakt over oorstukjes, reparaties en nazorg. Deze vallen dan binnen de gecontracteerde zorg. Vraag dit vooraf na.